0

Apliciranja

VŠS - VSS Sveučilište u Mostaru "Ekonomski fakultet"

Kandidat; Ljupka Martinović ← Mjesto; prebivališta* Travnik

Dipl.ekonomist


« Naslovnica*
Spam* kandidat; Prijavi*   
Prijateljska poruka ↓
Gledano; 312 puta*