Adela Ahmetović (1) Adis Golić (1) Adis Radončić (1) Adna Hajdarović (1) Adnan Bogilović (1) Adnana Selmić Mujčić (1) Ahmet Čamdžić (1) Aida Sarajlić (1) Aldijana Maksumić (1) Aldin Ibrahimović (1) Alen Bešić (1) Alen Fatić (1) Alen Ligata (1) Alen Mešinović (1) Alma Marušić (1) Almedina Bajrić (1) Almin Hodžić (1) Amar Bećirbašić (1) Amar Jašarević (1) Amar Muhibič (1) Amela Hodžić (1) Amila Smriko-Jašarević (1) Anel Muslic (1) Anela Kahrić (1) Arijana Zornić (1) Azra Bašović (1) Azra Duvnjak (1) Azra Teparić (1) Belma Brajlović (1) Belma Luga (1) Belma Vrco Alibašić (1) Čakar Eldin (1) Dalida Čengić (1) Damir Guhdija (1) Denisa Ibrahimović (1) Denisa Mehić (1) Djordje Travar (1) Dusko jagodic (1) Dževad Osmanović (1) Edin Dulaš (1) Edina Hodžić (1) Eldina Alihodžić (1) Eldina Čavkunović (2) Elma Karić (1) Elma Zukić (1) Elvis Muminhodzic (1) Emad Efendić (1) Emina Kurtović (1) Ermina Uzunović (1) Ernes Duvnjak (1) Faris Kadić (1) Haris Lošić (1) Helga Lučić (1) Ibrahim Morankić (1) Ivan Knežević (1) Izudina Mujkanović (1) Jasmina Alibegović (1) Jasmina Kesetovic (1) Jelena Jokanović (1) Kenad Zuko (1) Kenan Destanović (1) Kenan Dželilović (1) Lea Čomor (1) Leila Gljiva (1) Lejla Zelić-Dželilović (1) Ljupka Martinović (1) Lutvija Sirćo (1) Maida Kajan (1) Maja Avdibegović (1) Minka Mehić (1) Mirela Huseinović (1) Mirela Karahasanović (1) Mirsad Čepalo (1) Mirsad Zenović (1) Mirza Omerbegović (1) Muamera Čohodar (1) Muhamed Đuderija (1) Neda Mujačić (1) Nedim Hastor (1) Nermana Bureković (1) Nermin Škrebo (1) Pamuk Aldijana (1) Redžić Anel (1) Sabira Rzvic Begić (1) Saletović Eldina (1) Samira Avdić (1) Sanela Paščanović (1) Sarač Lejla (1) Sedina Derviškadić (1) Sejda Sadiković (1) Semina Hujić (1) Semir Kadrić (1) Suana Banda (1) Sulejman Musić (1) Tatjana Stevanović (1) Tijana Zukić-Hodžić (1) Ulbert Avdović (1) Vedrana Golubović (2) Vildana Šarić (1) Zerina Veletovac (1) Đenan Gačanin (1)

Ukupno: 101 kandidata