0

Apliciranja

VŠS - VSS Fakultet političkih nauka

Kandidat; Aida Sarajlić ← Mjesto; prebivališta* Grbavica II

Magistar komunikologije, usmjerenje poslovno komuniciranje


← Naslovnica*
Spam* kandidat; Prijavi*   
Prijateljska poruka ↓
Gledano; 856 puta*